Avläggare

Avläggare

Avläggareproduktionen startar så fort drottningceller kan odlas fram. Försäljning sker from 1/7.

Avläggare är i första hand i en storlek som skall kunna växa till sig och bli invintringsbara. Dessa är inte avsedda för honungsproduktion samma år. Man skall inte förlita sig på att naturen ger tillräckligt för att avläggaren skall  växa utan någon form av fodring bör ske. Enkla ramfodrare eller byttor med rent strösocker räcker normalt. Allt för att hålla tillväxttakten i full fart. utökning med lådor och ramar vartefter behovet uppstår.

Tex. Ser man 3-4 ramar med ägg, larver och täckt yngel så blir det en bivolym på nästan 10 ramar inom 3 veckor....

3/4-Langstroth (farrar)

5-ramar

Avhämtas i enkel 5-ramarslåda. 2020-drottning med 5 ramar varav 2-3 med yngel.

Avläggarna besiktas av bitillsyningsman före avhämtning.

1 st- 1800 kr +moms (25%)  /  2250 kr inkl moms (25%)

5 st- 8550 kr+ moms(25%) /  10687,5 kr  inkl moms (25%)

10 st- 16 200 kr +moms(25%) / 20250 inkl moms (25%)

2250 kr inkl moms (25%)

10-ramar

Avhämtas i 10-ramars trälåda. 2020-drottning med 10 ramar varav 5-7 med yngel.

Avläggarna besiktas av bitillsyningsman före avhämtning.

1 st- 2700 kr +moms (25%)  /  3375 kr inkl moms (25%)

5 st-12825 kr+ moms(25%) /  16031,25 kr  inkl moms (25%)

10 st- 24300 +moms(25%) / 30375 inkl moms (25%)

3375 kr inkl moms

Övriga format

Avläggare på Lågnormal eller HLS kan förmedlas

FÖr övrigt se Paketbin (knapp på startsidan)